A szeretetet minden nyelven szépen szól. De mit tesz egy dalszerző, ha azt szertné, hogy mindenki értse?

Énekel.

Maťašovský Edit, a galántai zeneiskola alapítója volt, aki 89 évesen pár hónapja költözött el ebből a világból. A zeneiskola első igazgatóját, a mindíg kedves Edit nénit egybehangzóan szerették magyarok és szlovákok Galántán és a környékén. Szarka Tamás legújabb a Zene és remény című dalával nem szeretett volna senkit sem kirekeszteni, se magyar ajkút, se szlovák anyanyelvűt az emlékezésből, ezért a dalt 2 változatban is előadja. A dal szlovák szövegének fordítását Pavol Jursa jegyzi, aki az egyik leghíresebbb szlovák szövegíró (pl. ELÁN). A lírai opus szlovák változatát duettben énekli Soňa Norisová és Szarka Tamás.

Maťašovský Edit tanárnő igaz ember volt, aki nagyot álmodott, s azt végig is vitte, így emblematikus lenne bárhol a világon.

És ismét bebizonyosodott, hogy igenis a zene, a kultúra mindíg is alkalmas eszköz a párbeszédre.

DALPREMIER: 2021. május 15-én a közösségi oldalakon.

Tamás Szarka: Hudba a nádej

Na pamiatku pani učiteľky Edity Maťašovskej

Láska v každom jazyku pekne znie. Ale čo počne pesničkár,  aby tomu každý porozumel?

Spieva.

Edita Maťašovská bola zakladateľkou hudobnej školy v Galante a vo veku 89 rokov pred pár mesiacmi nás navždy opustila.

Prvú riaditeľku hudobnej školy, vždy milú pani Editu mal každý rád v Galante aj v okolí. Tamás Szarka, rodák z Galanty, ktorý pôsobí na hudobnej scéne už 40 rokov, tvorí a interpretuje vo svojom materinskom jazyku, po maďarsky sa teraz podujal svoju najnovšiu skladbu Hudba a nádej nahrať v dvoch verziách. Nechcel, aby pri spomienke na pani učiteľku bol v dvojjazyčnej Galante ktokoľvek vylúčený. Slovenského prekladu sa ujal známy slovenský textár Pavol Jursa. Lyrický opus naspievali Soňa Norisová a Tamás Szarka.

Edita Maťašovská bol človek s veľkým srdcom, mala honosné sny, ktoré aj splnila a takto môže byť príkladom kdekoľvek na svete.

A táto skutočnosť je dôkazom aj toho, že hudba a kultúra je vhodný spôsob komunikácie.

Premiéra: 15. mája 2021. na sociálnych sieťach.

facebook.com/szarkatamas.hu
youtube.com/szarkatamasprodukcio
www.szarkatamas.hu